Počínaje dnem 1. 6. 2020, symbolicky na Den dětí, zahajuje společnost Suzuki Česká republika systematickou podporu charitativní organizace Fond ohrožených dětí. Suzuki plánuje dlouhodobou materiální a finanční podporu této organizace, ale například i pomoc zviditelnit jejich rozsáhlé aktivity v oblasti péče o děti v ohrožení života.

Ne každé dítě má to štěstí, že vyrůstá v harmonickém prostředí, proto vznikl na podporu týraným, zneužívaným, zanedbávaným, opuštěným či jinak sociálně znevýhodněným dětem Fond ohrožených dětí. Aktuálně má ve své péči přes 200 dětí a provozuje 15 zařízení Klokánek, jejichž činnost se neobejde bez finanční podpory veřejnosti a sponzorů.

Základem spolupráce je finanční a materiální pomoc. Suzuki bude Fond ohrožených dětí podporovat jak přímo, tak výzvami pro zapojení svých obchodních partnerů a veřejnosti do podpory FOD. Prvotní myšlenkou obsahu spolupráce bylo, jak už to tak u automobilek bývá, zajištění či obměna vozového parku, ale brzy jsme pochopili, že potřeby Fondu jsou jiné a mnohem zásadnější. Suzuki bude tedy v této oblasti pomáhat alespoň poskytováním servisních služeb.

„Na spolupráci – a věřím, že dlouhodobou – se Suzuki se velmi těšíme. Bude to nová zkušenost, která nám pomůže hradit část nákladů na provoz našich zařízení,“ říká předsedkyně Fondu ohrožených dětí Hanka Kupková.

Důležitou rovinou spolupráce je také upozorňování na činnost Fondu ohrožených dětí. Široká veřejnost se totiž často mylně domnívá, že brutální týrání dětí známé z amerických filmů se nás netýká, byť se děje denně kolem nás.

Stejně jako Suzuki může pomoci každý, ať už jednorázově, nebo pravidelnými příspěvky. Každá stokoruna pomůže ohroženým dětem zajistit tolik potřebnou péči.


FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ

Organizace byla založena v roce 1990 na pomoc týraným, zneužívaným, zanedbávaným, opuštěným či jinak sociálně znevýhodněným dětem. Fond ohrožených dětí je zřizovatelem Klokánků – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Od založení prvního Klokánku v roce 2000 pomohl Fond již více než 8500 dětem. V současné době provozuje 15 zařízení Klokánek, umístěných po celé ČR, a má v péči více než 200 dětí. Organizace usiluje o zlepšení legislativy v oblasti ochrany dětí a zvýšení úrovně péče o děti. Více na www.fod.cz.

(Publikováno: 1. 6. 2020)